Historiefangeren

– Jeg bringer din historie ud i verden

Lige siden min søster lærte mig at læse, da jeg var fem år gammel, har jeg været dybt fascineret af historier og fortælleformer.

Som inkarneret læsehest rejste jeg på opdagelse i alverdens genrer, og det førte da også senere til en uddannelse som etfaglig cand.mag. i engelsk litteratur og film, så jeg kunne gøre min passion til min karrierevej.

Nu, mere end 13 år efter, brænder jeg for at finde mine kunders historier – og den bedste måde at bringe dem ud i verden på, så de gør en forskel for de læsere, der skal nyde dem, lære af dem, inspireres af dem, fascineres af dem eller på anden måde påvirkes af dem.

Jeg elsker at boltre mig med ord, sætninger, genrer og medier og skabe en sammenhængende historie i tekster og billeder – visuelle eller sproglige – der går lige i læserens hjerte eller hjerne.

Derfor arbejder jeg også tæt sammen med fx grafikere, illustratorer og programmører, så tekster, grafikker og billeder kan gå op i en højere enhed, der giver læseren en god oplevelse og dyb forståelse af budskab og historie, uanset om der er tale om hjemmesidetekster, magasiner, bøger eller annoncer.

Nørden i øjenhøjde

Jeg har en udpræget nørdet side, der gør, at jeg nysgerrigt og hurtigt sætter mig ind i nye fagområder og let kan omsætte dem til letlæselige tekster, der kan forstås af en ikke-faglig målgruppe. Jeg elsker at lære nyt i mødet med mennesker, fra professoren, der fortæller om et højteknologisk emne eller kemisk forskning, og til fodterapeuten og fysioterapeuterne, der fortæller om, hvordan deres særlige teknikker hjælper deres klienter til en bedre hverdag. Alle mødes i øjenhøjde og med dyb respekt for den faglighed og kunnen, vi alle besidder – og ikke mindst for den historie, der ligger gemt i ethvert arbejde eller liv, og som fortjener at blive fortalt.

USA
– mit andet hjemland

Siden starten af min virksomhed i 2007 har jeg haft et tæt samarbejde med min amerikanske samarbejdspartner, forfatter, journalist og redaktør Muffy Morrigan. Ud over næsten dagligt samarbejde og dialog indebærer dette også årlige gensidige besøg, hvilket har gjort USA – nærmere betegnet det nordvestlige USA’s enestående natur i Washington State nær vulkanen Mount Rainier – til mit andet hjem.

Det bedste af begge verdener
- sådan arbejder vi

I alle opgaver, der involverer oversættelse, tekstproduktion eller korrekturlæsning på engelsk, samarbejder jeg med den amerikanske forfatter, journalist og redaktør Muffy Morrigan. Herved sikres en kulturel forståelse af såvel afsenderen – fx en virksomhed, interviewperson eller forfatter, der skal viderebringe en historie eller et budskab med udgangspunkt i en dansk kontekst – som modtageren, der i de fleste tilfælde modtager og læser teksten i en international kontekst. Dette betyder, at eventuel kulturel indforståethed forebygges, så misforståelser eller kultursammenstød minimeres, og effekten af den engelske tekst sikres.

Dette er inkluderet i en konkurrencedygtig pris, der er på niveau med andre danske bureauers priser, da Muffy Morrigan er bosat i USA og således tager amerikanske priser for sit arbejde.

Som regel vil en oversættelsesopgave forløbe således:

Teksten gennemlæses og oversættes af Anne Bloksgaard Nielsen

Er der tale om oversættelse direkte i hjemmesideprogram eller InDesign tilpasses/omskrives teksten, så den passer til layoutet.

1. korrekturlæsning

hvor oversættelsen holdes op mod originalteksten for at sikre, at alle detaljer er overbragt korrekt. Foretages af Anne Bloksgaard Nielsen.

2. korrekturlæsning

for sprogligt flow og korrekthed, foretages af Anne Bloksgaard Nielsen.

3. korrekturlæsning

foretages af Muffy Morrigan.

Overlevering af oversættelse til kunden

Som regel vil en tekstproduktion på engelsk forløbe således:

Tekst produceres på baggrund af research og/eller interview.

Skrives af Anne Bloksgaard Nielsen.

1. korrekturlæsning

for sprogligt flow og korrekthed, foretages af Anne Bloksgaard Nielsen. Teksten fremsendes til kunde og evt. interviewperson, og evt. indholdsmæssige tilretninger foretages.

2. korrekturlæsning

foretages af Anne Bloksgaard Nielsen

3. korrekturlæsning

foretages af Muffy Morrigan.

Overlevering af tekst til kunden

Muffy Morrigan

Forfatter, journalist og redaktør Muffy Morrigan er fast samarbejdspartner som korrekturlæser og sparringspartner på alle engelske tekster. Herved sikres det, at teksterne er forståelige for læsere uden for det danske samfund og uden en dansk kulturbaggrund, så evt. misforståelser og kultursvipsere forebygges.

Muffy bidrager – ud over med sin skarpe korrekturpen, konstruktive feedback og høje sproglige niveau – også med dyb indsigt i, hvilke kvaliteter ved danske produkter, services og steder især amerikanere køber ind på, når de erhverver sig nye produkter eller planlægger ferie i Europa.

Sponsorater og anden støtte

ABNI Communications sponserer forskellige lokale initiativer:

– Uggerhalne Sportsrideklub (opdatering af hjemmeside samt sponsorat af klubbens hold til Elevskole Cup)

– Samrådet i Grindsted og Uggerhalne (etablering af hjemmesiden grindsted-uggerhalne.dk)

Vi støtter desuden Julemærkefonden.

Scroll to Top