Forskningsformidling

– Tung viden let forklaret

ABNI Communications hjælper dig med at få dine faglige budskaber ud i verden.

Jeg har mere end 15 års erfaring med forskningsformidling og har således både indblik i, hvordan forsknings- og universitetsverdenen fungerer, og hvad det kræver at ”oversætte” forskning på højt fagligt niveau til et sprog og et medie, som den omkringliggende verden kan forstå.

Jeg tilbyder tekstproduktion til fx hjemmesidetekster, artikler til magasiner eller årsberetninger, pressemeddelelser, case stories og reportager fra events på både dansk og engelsk. Emnerne kan spænde vidt, fra kemiske processer over kommunikationsteori og til den nyeste datalogiske forskning. 

Med en bredt funderet baggrundsviden, en evne til hurtigt at forstå selv dybt faglige emner, koblet med metoder til at stille de rigtige spørgsmål, der finder den bredt forståelige historie i forskningens detaljerede verden, formidler jeg din historie til verden i et sprog, der gør ”manden på gaden” i stand til at se potentialerne i den.

Jeg tilbyder tekstproduktion på både dansk og engelsk og foretager ligeledes evt. interview på begge sprog. Tekster på engelsk kvalitetssikres yderligere via amerikansk korrekturlæser. 

Få et
uforpligtende tilbud

Send en mail til anne@abni.dk med beskrivelse af din tekstopgave, så får du snarest et tilbud.

Spørgsmål? Ring på 61 74 82 04, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dit budskab ud i verden.

Engelsk tekstforfatter

Har du brug for at få skrevet engelske tekster til fx hjemmeside, magasiner eller informationsmaterialer?

Oversættelse af hjemmeside

Har du brug for at få oversat dele eller hele din hjemmeside, tilbyder vi oversættelse direkte i CMS, så du undgår et fordyrende led i form af ny implementering af tekst og billeder.

"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Nina
Scroll to Top