Persondatapolitik for ABNI Communications

ABNI Communications er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som kunde eller besøgende på www.abni.dk gør brug af ABNI Communications og vores ydelser. Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved ABNI Communications behandling af dine personoplysninger. ABNI Communications behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til ABNI Communications deles i et tilfælde (cookies i forbindelse med Google Analytics) med Google, der er databehandler.

​1. Hvornår indsamler og anvender ABNI Communications dine personoplysninger

ABNI Communications indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du henvender dig til ABNI Communications med en forretningsmæssig forespørgsel

2. Når du besøger www.abni.dk

 

ABNI Communications indsamler alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, firma, firmaadresse, telefonnummer og emailadresse.

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved henvendelse til ABNI Communications pr. email eller telefon.

 

2. Hvornår videregiver ABNI Communications dine personoplysninger

ABNI Communications kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • a. leverandører ABNI Communications samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med udførelse af de opgaver, vores forretningsmæssige forhold omhandler. Dette kan eksempelvis omhandle telefonnummer eller emailadresse, hvis en underleverandør har brug for yderligere informationer for at kunne løse en opgave, vi udfører for dig.
  • b. øvrige tredjeparter i forbindelse med optimering af brugeroplevelse og performance af www.abni.dk eller 
  • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om.

3. Hvordan beskytter ABNI Communications dine personoplysninger

ABNI Communications har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. ABNI Communications sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og ABNI Communications kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå ABNI Communicationss sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som ABNI Communications behandler om dig, kan du rette henvendelse til anne@abni.dk eller telefonnummer 61748204.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger ABNI Communications behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode ABNI Communications om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

 

5. Hvor længe opbevarer ABNI Communications dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos ABNI Communications gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit kundeforhold hos ABNI Communications), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Oplysningerne opbevares maksimalt i 3 år efter endt forretningsmæssig aftale, med mindre der er potentiale for, at kunde-/leverandørforholdet genoptages efter denne periode.

 

Såfremt vi som dataansvarlig (ABNI Communications) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når ABNI Communications ændre denne persondatapolitik

ABNI Communications opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at ABNI Communications løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver ABNI Communications dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan ses på www.abni.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

ABNI Communications v/ Anne Bloksgaard Nielsen, anne@abni.dk, tlf. 61748204.

 

 

Velkommen til
ABNI Communications


Professionel udførelse af alle tekstopgaver samt webopdatering